Emmanuel Macrons rejse mod Liberté, Égalité, Fraternité

Hvordan går det egentlig i Frankrig?
Lige hjemkommet fra mit elskede Frankrig, mit andet hjemland, undrer jeg mig fortsat over, hvordan de seneste ledelsesændringer påvirker franskmændenes hverdag. Jeg spekulerer specifikt på, hvordan Emmanuel Macron vil gennemføre sine reformplaner. Hvordan han vil implementere sit manifest ved hjælp af den magt, han har fået gennem det absolutte flertal i nationalforsamlingen?
Liberté Egalité Fraternité

Hvilke forskelle er der mellem Frankrig og Danmark?
Jeg nyder dobbelt dansk/fransk statsborgerskab og havde det privilegium at stemme i det franske præsident- og parlamentsvalg. Den nye franske præsident anser jeg for at være en virkelig bemærkelsesværdig person. Jeg er imponeret over hans kaliber og beundrer hans ukuelighed. Hans helterejse fremhæver tydeligt de markante forskelle mellem det danske egalitære og konsensusprægede samfund og det franske top-down og hierarkiske samfund.

Danmark: Tillid, digitalisering, lykke, flexicurity og hygge
Frankrig: Store projekter, kultur, natur, elitisme og stil

Hvad går både-og tankegangen ud på?
En af grundene til Macrons succes skal findes i hans klassiske filosofiske træning. Som ung arbejdede han som amanuensis for den franske filosof, Paul Ricoeur. Centralt for Ricoeurs kritiske hermeneutik er evnen til samtidigt at tænke to ideer, der tilsyneladende er modsætninger. Med andre ord altid at kunne rumme modsætninger og konsekvent få teori og praksis til at interagere. Politisk betyder dette for eksempel at acceptere både venstre og højre. Eller både frigøre arbejdsmarkedet og beskytte de arbejdsløse. Eller igen både reducere den offentlige sektor og investere i vækstindustrier.

Dette både-og tema er også centralt for min hustrus og min tilgang til livet. Da vi mødtes for mere end 35 år siden, var det allerede klart på vores første møde, at vi delte en fælles livsdrøm. En ambitiøs livsdrøm. Drømmen om både dobbelte karrierer og en stor familie. Efter at være lykkedes med dette har vi nu bygget vores egen virksomhed. Både corporate og iværksætter. Jeg mener oprigtigt, at ethvert dilemma kan løses ved at gå til en højere orden af enkelhed. Hvad der synes modstridende på ét niveau, synes ofte at ligne hinanden på et højere abstraktionsniveau. For eksempel kan du finde mange forskelle mellem Danmark og Sverige, men på en global skala er de næsten ens.

For Frankrig er Europa eksistentielt
Tilbage til Macron. For Tyskland og Frankrig er Europa en forudsætning for deres eksistens. Disse to lande blev næsten ødelagt af to verdenskrige. For dem er Europa eksistentielt. Macron ser åbenhed og globalisering som forudsætninger for succes. I sin bog “Révolution” lægger han tydeligt sin politiske dagsorden frem. Tillid er et vigtigt tema. Han bliver ved med at gentage “en même temps” – på samme tid. Og han understreger vigtigheden af valg. I denne sammenhæng bliver han en ægte eksistentialist.

Disse tanker resonerer fuldt ud med mig. Det danske samfund er bygget på tillid. Det danske samfund er stærkt digitaliseret, og Danmark er konsekvent placeret blandt de lykkeligste lande i verden. En moderne version af Liberté, Égalité, Fraternité kunne være Digitalisering, Tillid og Lykke. Macron ser tydeligt fordelene ved en social orden baseret på flexicurity: At være i stand til at hyre og fyre, samtidig med at man fastholder den social sikkerhed.

Konfrontationen er uundgåelig
Så Frankrig står på tærsklen til en større omkalfatring. Nogle af elitens privilegier vil blive taget væk, og nogle af fagforeningerne vil blive konfronteret med hårde krav. Den mest sandsynlige konsekvens er en bølge af store strejker – intet nyt her! Men den største forskel nu er, at ikke siden general de Gaulle i 1958 har en fransk leder haft et så stærkt flertal i parlamentet og hos folket. Der er næsten ingen modstand tilbage. Så hvem kan de strejkende fagforeninger vende sig mod for hjælp og støtte?

Denne konfrontation vil forhåbentlig føre til en mere moderne og vitaliseret version af Frankrig, hvor samarbejde bliver dagens ord – et samfund, hvor evnen til på samme tid at tænke to ideer, som tilsyneladende er modsætninger, vil dominere. Et samfund, der finder tilbage til sine rødder: Liberté, Égalité, Fraternité.

One response to “Emmanuel Macrons rejse mod Liberté, Égalité, Fraternité

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *